Nemessegská
Blok C2


Termín začatia výstavby 2020

Pôdorys
1PP



Pôdorys
1NP



Pôdorys
2NP



Pôdorys
3NP



Pôdorys
4NP



Pôdorys
5NP






Kontaktujte na:
+421 915 550 110
Loading